هاست ایران

بهترین سرعت و قیمت

اسپید 1
 • 1عدد تعداد وبسايت
 • 100 مگابايت فضا
 • 5گيگابايت در ماه ترافيک
 • 1 عدد MySQL با حجم 30 مگابايت بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ايميل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
اسپید 2
 • 1عدد تعداد وبسايت
 • 500 مگابايت فضا
 • 10 گيگابايت در ماه ترافيک
 • 1 عدد MySQL با حجم 100 مگابايت بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ايميل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
اسپید 3
 • 1عدد تعداد وبسايت
 • 1000 مگابايت فضا
 • 15 گيگابايت در ماه ترافيک
 • 1 عدد MySQL با حجم 250 مگابايت بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ايميل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
اسپید 4
 • 1عدد تعداد وبسايت
 • 1500 مگابايت فضا
 • 25 گيگابايت در ماه ترافيک
 • 1 عدد MySQL با حجم 400 مگابايت بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ايميل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل